Брошура

 1. Изтеглете архив broshura, разархивирайте във вашата папка.
 2. Във вашата папка създайте файл на Word и изработете брошура по модела във broshura.pdf.
 3. Използвайте вече набрания текст от файла text.docx както и изображенията в папката broshuraEG
 4. Съхранете файла с име клас, номера_broshura.docx и изпратете чрез сайта.

Подсказки:

 1. Ориентация на страница Landscape.
 2. За да разположите текста в три колони най- лесно, можете да използвате TextBox (Format/ Wrap Text: Square – за да движите свободно). Копирайте три пъти.
 3. Цветни правоъгълници – TextBox – оцветявате фона или Insert/Shape – добавяте текст с десен бутон Add Text.
 4. За да разполагате изображението свободно в текста, използвайте Format/ Wrap Text: Square.
 5. Форматиране на символ в началото на параграф (стрелкичка на бутона за булети 0 Define New bullet…Font за цвят)
 6. Форматиране на текста – обърнете внимание на подравняване, разстояние между редовете, разстояние между символите.
 7. Ако е необходимо използвайте премахване фон на изображение с
  Format/ Remove Background: Mark area to Keep, Keep Changes

Коментари: