Преговор 9 клас

Преговор 9 клас:

Преговор алгоритми:

Коментари: