Проекти C# 10 клас

  1. Създайте графично приложение, което да представлява една форма./проектите са раздадени/
  2. Създайте текстов файл със следното описание на проекта:
    • Тема
    • Автори
    • Screen Shot на формата

Копирайте в документа кодовете, написани от вас с коментари.

Качете архивен файл на документа и проекта в споделената папка на адрес:

https://my.pcloud.com/

kriterii10

Коментари: