Проект – алгоритми

Създаване на презентация в Google drive и споделяне на имейл: eg.m.kirilova@gmail.com

Краен срок: 20.01.2018

kr

Коментари: