Условен оператор C#

Упражнение:

Сложни проверки:

Графично приложение – фигури

Коментари: