Условен оператор C#

Презентации за условен оператор:

Упражнение:

Сложни проверки:

Графично приложение – фигури

Коментари: