Училищен вестник

Изтеглете архива и разархивирайте във вашата папка.

Използвайте Шаблона с име Class newsletter. Оформете текста от файла text.docx по показания в Class newsletter.pdf начин.

За да оформите изоббражение като шестоъгълник вмъкнете Shape с такава форма и от Format/ стрелкичката на бутона Shape Fill (кофичката) /Picture изберете изображението, което желаете да бъде фон на фигурата.

Забележете, че всички снимки имат специално форматиране. Ако желаете заменете самите снимки с такива на вашия клас.

Коментари: