Циркулярно писмо

Задача 1: Отворете файла thankyou_letter

 1. Създайте Циркулярно писмо от тип Letters.
 2. Използвайте съществуващ файл за списък от данни, а именно info-teachers.xls
 3. Вмъкнете подходящи полета на съответните места в писмото. Резултатът трябва да е подобен на този:
  1
 4. Филтрирайте само писма за курс номер 48.
 5. Създайте всички писма до участниците в курс номер 48. Съхранете файла  с име „клас_номера в клас_48”
 6. Използвайте готовия макет за Циркулярно писмо за да създадете писма до участниците в курсове с номера 49 или 50 (филтриране с OR). Съхранете файла с име „клас_номера в клас_49_50”
 7. Изпратете двата файла през сайта.

Задача 2: Създайте нов файл

 1. Създайте ново Циркулярно писмо от тип Directory. Отново използвайте същия файл с данни.
 2. Създайте списък на всички участници в курса „Създаване на уеб сайтове с WebsiteX5” с трите имена на участника, ЕГН и място на провеждане на курса. За да се получи списък, поставете полетата в клетки от таблица по следния начин:
  2

3. Създайте и съхранете файла с име „клас_номера в класа_directory”.

4. Изпратете  файла през сайта.

Задача 3: Създайте нов файл

 1. С помощта на циркулярно писмо създайте писма до всички участници в курсове, проведени в София, в което ги каните да присъстват на тържествен концерт- спектакъл от 19.30 часа на 1 ноември в зала 1 на НДК по случай Деня на народните будители.
 2. Съхранете получения файл с име „клас_номера в класа_NDK”
 3. Изпратете през сайта.

Коментари: