Шаблон, постоянни заглавия

Задча 1:

Да се създаде шаблон тип фирмена бланка на гимназията с показаните в презентацията постоянни заглавия. Подсказки: работите в MS Word, Header/Footer, съхранявате като шаблон с име клас, номера например 9a-2-3.dotx

Изпращайте всеки път файла по дадените ви указания.

Лого:

5da3b8eea296bd7f6427a9e442dea8cf

MS Word – Шаблон, фирмена бланка


При работа с изображение и текст използвайте Format/Wrap Text – за да можете да местите изображението.

Задача 2:

Изтеглете и разархивирайте архива по-долу. Използвайте един от шаблоните, за да създадете поздравителна картичка. След това съхранете файла с име клас, номера_postCard като docx
(например 9e-1-4_postCard.docx).

Архив с изображения и шаблони

Разгледайте какви още шаблони предлага Word. (File/New)


Задача 3:

Създайте шаблон за лексикон със съдържанието по-долу. Оформете таблицата в различни цветове, рамки, стил. Неформалността на документа позволява разностилие. Заглавието и изображението поставете в Header. Копирайте таблицата на още две страници, като използвате Layout/Breaks/Page за да преминете на нова страница.

Съхранете като шаблон с име клас, вашите номера_Lexicon
(например: 9b-5-7_Lexicon.dotx)

Lexiconfriendship_day_graphics_06

 

Коментари: