9 клас

Теми и материали за 9 клас

Информатика. Области. Информация, информационни дейности и процеси.

Презентация

Въпроси:

 1. Какво е информация?
 2. Кoи са основните информационни дейности?
 3. Какво е информационен процес? Примери.
 4. Каква е разликата между информация и данни?
 5. Какъв е предмета на науката Информатика?
 6. Кои са основните области от информатиката?

Кодиране на информация- презентация

 1. Какво е кодиране, съобщение, данни?
 2. Какво е приложението на кодирането?

Аналогова и цифрова информация – презентация

 1. Какво е аналогова, цифрова информация? Посочете примери.
 2. Как се нарича превръщането от аналогова към цифрова информация?
 3. Сравнете качеството на дискретна информацията с по- голяма и с по- малка стъпка на дискретизация.

Измерване на информация – презентация

Обработка на информация – презентация

Бройни системи

Презентация

Операции с числа в двоична бройна система

Въпроси:

 1. Какво е бройна система?
 2. Кои са видовете бройни системи?
 3. Към кой вид спадат 2-ичната, 10- ичната и 16- ичната БС?
 4. Преобразуване (2)<—>(10)

Алгоритми – страница

Алгоритми – презентация

 1. Какво е алгоритъм, стъпка, елементарно действие?
 2. Какви са видовете алгоритми?

Алгоритми – описание – презентация

 1. Какво е съставител, потребител, изпълнител на алгоритъм?
 2. Кои са основните етапи от всеки алгоритъм?
 3. Кои са свойствата на алгоритмите?
 4. Какви са начините за описание на алгоритми?

Алгоритми- описание с блок схеми – презентация

 1. Кои са фигурите за описание на елементарни действия?
 2. За какво служи всеки от тях?

Видове алгоритми

Коментари: