Проект – интегриран документ

Изтегли своя проект, за да оформиш подходящо

Изтеглете документацията към вашите проекти по Информатика. Преместете го във вашата папка в MKirilova.

Оформете документа подходящо, като акцентът е в оформлението, а не в програмирането:

 1. (1т)Корица с попълнена информация
 2. (1т)Заглавие на проекта – в горен колонтитул(Header), автори в долен колонтитул(Footer), номерация на страница
 3. (1т)На нова страница напишете заглавие УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА и копирайте условието на настоящата задача.
 4. (1т)Screenshot-a да е на нова страница(Layout/Breaks/Page) със заглавие ФОРМА и да е с номериран етикет(References/Insert Caption).
 5. (1т)На нова страница напишете заглавие КОД. Номерирани етикети на методите(void…) във вашия код: Метод 1, Метод 2…
 6. (1т)Бележка под линия с пояснение по ваш избор към кода (там, където сте пропуснали да напишете коментар например)
 7. (2т)Напишете примерно тестване на вашата програма(какво се въвежда и какво се извежда), оформено в таблица на Excel (акцентът не е тестването, а да имате информация в таблица). Excel-ската таблица да бъде в една папка с вашия документ. На нова страница напишете заглавие ТЕСТВАНЕ. Копирайте таблицата веднъж с Copy/Paste и втори път с Copy/Paste special…
 8. (1т)На нова страница напишете заглавие ДОКУМЕНТИРАНЕ. Вмъкнете обект на Paint (Insert/Object: Bitmap Image), Нарисувайте нещо.
 9. (2т)Създайте букмаркер при изображението от т.9 Създайте хипервръзка от страницата с условието до този букмаркер.
 10. (1т)Създайте съдържание след корицата.
 11. (2т)Библиография, която включва няколко източника за С# от интернет, относно оператори, които са ви по-малко познати.

Максимално: 14 т.

Качете вашите файлове тук

Проекти по Информатика

Тази година си позволих да експериментирам с две неща в обучението по програмиране в 10 клас (така или иначе то ще се учи само още една година в ЗП, за тези, които не са профил).
1. Преминах към преподаване на C#. В C# доста лесно се правят графични приложения, а проблемът, който си мислех че ще има със средата(Visual Studio) бе преодолян с намиране на алтернативна лека програмка – Sharp Develop.

2. Вместо да изпитвам учениците с контролни, в които е ясно, че учениците няма как да направят всичко за 6 (защото предмета се изучава в два часа седмично само за един срок и се препуска през материала, без да има много време за осмисляне и упражняване), реших след темата цикли да пристъпим към работа по проекти. Имайки проблема, върху който трябва да работят, учениците търсят решение. Фокусират се само върху определения проект. Някои проекти бяха свързани с изчертаване на фигури – въведен брой, цвят, дебелина на линия с цикъл, а други трябваше да използват цикъл, за да генерират текст в ListBox. Всички имаха за задача да направят валидация на въведените стойности, да поставят коментари в текста, както и да оформят формите. Създадоха и документация на проектите си, като поставиха екранни снимки и кода на проекта в документ.

Документите им са достъпни тук.

От проведената анкета след приключване с проектите учениците споделят, че 52% не са проявявали интерес преди това към програмирането, а 32% са имали интерес преди това, но не са програмирали(останалите 16% са програмирали преди това). Процентите почти се обръщат – 48,5% са проявили интерес към програмирането по време на обучението, като към тях добавяме 13% които така или иначе програмират и сега. Останалите имат други интереси, макарче 26% от тях се справят(по мои наблюдения, не се знае какъв % от тези ученици няма да сменят посоката на обучението си по-късно). Най-голям % ученици посочват практическата работа в час и дори в най-голям % обясняване на практически задачи на дъска. 52% одобряват идеята за проект, а 29% също одобряват идеята, но не оценяват високо собствените си умения. 77.5% дават най-висока оценка за преминалото обучение по Информатика.

В експеримента участваха 10а, 10в, 10е клас в ЕГ “Гео Милев” Добрич