Проекти C# 10 клас

  1. Създайте графично приложение, което да представлява една форма./проектите са раздадени/
  2. Създайте текстов файл със следното описание на проекта:
    • Тема
    • Автори
    • Screen Shot на формата

Копирайте в документа кодовете, написани от вас с коментари.

Качете архивен файл на документа и проекта в споделената папка на адрес:

https://my.pcloud.com/

kriterii10

Заличаване на недостатъци

Замаскирайте дупките и пукнатините по скалите:

skali-Start

От изображението получете образеца отдолу. Използва се инструмента Clone Stamp, Добавяне на текст и прозрачност на слоя:

grebci-Start grebci-End

Коригиране на цветове в изображения

Цветово коригиране на изображения:

Коригирайте най-светлата монета, след като я селектирате

currency

От началния файл+облаци:

lodka-Start Clouds

получете това:

lodka-End

Използва се промяна на цветовете, изтриване на фона в далечината и поставянето на облаци, заместване на цвета на елементи.

От изображението:

KameliaStart

получете това:

KameliaEnd