Селектиране

upr1-start upr2-strat upr2-end upr3-start upr3-end

Качване на коледни картички:

Условен оператор C#

Упражнение:

Сложни проверки:

Графично приложение – фигури