Игра или тест в час

От тази година успешно прилагам използването на Kahoot в час. Подходящо е както за компютърен кабинет, така и за работа със смартфони. Изисква интернет. (още…)