Проект – интегриран документ

Изтегли своя проект, за да оформиш подходящо

Изтеглете документацията към вашите проекти по Информатика. Преместете го във вашата папка в MKirilova.

Оформете документа подходящо, като акцентът е в оформлението, а не в програмирането:

 1. (1т)Корица с попълнена информация
 2. (1т)Заглавие на проекта – в горен колонтитул(Header), автори в долен колонтитул(Footer), номерация на страница
 3. (1т)На нова страница напишете заглавие УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА и копирайте условието на настоящата задача.
 4. (1т)Screenshot-a да е на нова страница(Layout/Breaks/Page) със заглавие ФОРМА и да е с номериран етикет(References/Insert Caption).
 5. (1т)На нова страница напишете заглавие КОД. Номерирани етикети на методите(void…) във вашия код: Метод 1, Метод 2…
 6. (1т)Бележка под линия с пояснение по ваш избор към кода (там, където сте пропуснали да напишете коментар например)
 7. (2т)Напишете примерно тестване на вашата програма(какво се въвежда и какво се извежда), оформено в таблица на Excel (акцентът не е тестването, а да имате информация в таблица). Excel-ската таблица да бъде в една папка с вашия документ. На нова страница напишете заглавие ТЕСТВАНЕ. Копирайте таблицата веднъж с Copy/Paste и втори път с Copy/Paste special…
 8. (1т)На нова страница напишете заглавие ДОКУМЕНТИРАНЕ. Вмъкнете обект на Paint (Insert/Object: Bitmap Image), Нарисувайте нещо.
 9. (2т)Създайте букмаркер при изображението от т.9 Създайте хипервръзка от страницата с условието до този букмаркер.
 10. (1т)Създайте съдържание след корицата.
 11. (2т)Библиография, която включва няколко източника за С# от интернет, относно оператори, които са ви по-малко познати.

Максимално: 14 т.

Качете вашите файлове тук