3. раздел Приложни програми

Ресурси

Упражнение сортиране и филтриране:

1. Изтеглете следния файл.
2. Маркирайте данните само с необходимия заглавен ред и с CustomSort сортирайте по име.
3. Сортирайте по колона Група.
4. Оцветете само имената на тези от първа група. Сортирайте по оценки по някоя дисциплина по избор.

5. Маркирайте данните само с необходимия заглавен ред и сортирайте от Custom Sort по цвят на клетката по първа колона. Колко са от първа група? В помощна таблица във втори работен лист въвеждайте преброените данни с подходящо заглавие.
6. Филтрирайте и от колона Линейна алгебра оставете само тези, които имат 2 по тази дисциплина, пребройте ги. Попълнете в помощната таблица. Покажете всички данни.

7. Филтрирайте по последна буква “а”(женски имена),
пребройте ги, попълнете в помощната таблица и покажете всички.
8. Филтрирайте колона по колона само тези, които имат оценки над 4 (Numbers Filters/ Greater Than…), пребройте ги, попълнете в помощната таблица и покажете всички.
9. Да се изпълнят изчисленията: Брой неявили се, Брой слаби оценки, Среден успех.