Excel – изчисляване на заплата

Изтеглете следния файл, копирайте го във вашата папка и работете по раздадената ви задача.

people_1

Коментари: