Задачи за упражнение – за оформяне на срочна оценка

Линк за сваляне на упражненията

Изтеглете файловете, които е нужно да направите, попълнете, съхранете и изтеглете задължително с име и клас.

Коментари: