Архивиране

Задача за архивиране:

 Работете във ваша работна папка.
 1. В нея създайте папка ARCHIVES.
 2. Изтеглете файла Theme1.rar Разархивирайте файла във вашата папка(Extract files…Избирате вашата папка).
 3. (Архивиране в RAR)В папката има 5 различни файла. Архивирайте всеки един поотделно(Add to име.rar).
 4. (Компресиране на файловете) За тези файлове изтеглете и попълнете следната таблица  и я изпратете на имейла ми. В нея ще сравните големината на архивираните файлове с оригиналите.
 5. (Създаване на ZIP и RAR) Подредете файловете по тип(View) и архивирайте 5-те неархивни файла в един архив с име proba.rar и втори път с име proba.zip. Сравнете двата файла като големина.
 6. В папка Theme1/ARCH има файл zip. Разархивирайте този файл в папка Theme1((Extract files…).
  Ако сте работили правилно, ще видите папка с име zoo с 5 изображения.
 7. Създайте саморазархивиращ се файл на папка zoo в папка ARCH(zoo.exe). Разархивирайте го в папка ARCH. Сравнете големините на файловете files.zip и zoo.exe като имате в предвид, че съдържанието им е еднакво.
 8. Маркирайте съдържанието на вашата папка ARCHIVES и го архивирайте с парола.
  Add to archive…Advanced: Set password…задайте парола.
 9. Отворете архивния файл и в него изображение от папка zoo.

Допълнителни задачи:

 1. Свалете от итернет две коледни иизпбражения, архивирайте ги и ми ги изпратете на пощата.
 2. Изпробвайте функцията за търсене за дял C:
  1. файлове с име w???.*
  2.  файлове с име *.exe
  3. файлове създадени в последния месец
 3. Прегледайте характеристиките на процесора, RAM паметта, харддиска на компютъра на който работите.

Коментари:

Skills

Posted on

януари 16, 2017