Първият ми по-сериозен прект за образование – Образователна игра “Игра+Математика+Компютър”, разработена на Visual Basic 6 за начален и предучилищен етап.

 

 

Коментари: