сайт с Weebly

Изисквания към сайта:

  1. Допустим брой страници – 5
  2. Една от страниците да е контактна форма
  3. Вградете youtube видео в една от страниците
  4. Прикачете файл в една от страниците
  5. Направете линк към външна страница

След като сайта е готов:

  1. Подгответе документация в google drive. В документацията опишете предназначение, използвани технологии, структура на сайта, домейн. Споделете документа и изпратете линк.
  2. Подгответе представяне на сайта /без интернет/ с презентация – със sceenShot на екрани от сайта. Представянето да включва визуализиране на част от съдържанието, навигацията и домейна.

Коментари:

Skills

Posted on

март 22, 2017