Oбразователен програмен продукт за упражнения по Информатика 9 клас на Visual Basic 2010 съвместно с проф. Антон Моллов във връзка с дипломна работа за придобиване на III ПКС.

Материалът по новата учебна програма се изучава в 8 клас профил Софтуерни и хардуерни науки.

Коментари: