Раздел 3: Приложни програми


Задача за архивиране:

  1. Изтеглете архивен файл оттук. Преместете го във ваша папка.
  2. Отворете архива с програмата и с бутона Delete изтрийте едно от изображенията в папка Krushuna(редактиране на архив), след което затворете програмата.
  3. С десен бутон върху архива – разархивирайте с Extract Here(ще се разархивира във вашата папка).
  4. Маркирайте папка Krushuna и я архивирайте с десен бутон Add to archive… Повтoрете същото с папка PPT. Сравнете размера на получените архивни файлове и оригиналната папка. Има ли компресиране на данните?
  5. Маркирайте двете папки и отново с Add to archive… създайте саморазархивиращ се файл(с отметка за SFX) с име SelfExtract. Сравнете получения файл с файла Razdel3.rar по тип, икона и размер.
  6. Разархивирайте файла SelfExtract.exe с десен бутон Extract to SelfExtract\
  7. Маркирайте отново папка Krushuna и с десен бутон  Add to archive… създайте ZIP с парола 123. Сравнете файловете по тип, икона, размер. Опитайте да видите съдържанието на новия архив, без да въвеждате паролата.
  8. Потърсете възможността за съхраняване на архивен файл с ограничение. Създайте архив от две части максимум до 50MB на папка Krushuna с имена Krushuna1( Add to archive…/Split to volume,size: 50 MB)