Този сайт е с цел подпомагане на учебната дейност и представяне на резултатите на учениците.