Практически упражнения с бройни системи

Представяне на текст, изображение, звук

Събиране в двоична бройна система

източник: https://www.bbc.co.uk/education

Представяне на цветовете

Компресиране на информацията

2-ични кодове на цветовете

16-тични кодове на цветовете

източник: code.org

Игра http://2048game.com/bg/

Карти:

Игра 1:

Игра 2:

Попълнете хоризонтално и вертикално таблицата с двоичния запис на числата:

източник: programmingatschool.com

Двоичен пъзел

Всеки двоичен пъзел трябва да бъде решен съгласно следните правила:
1. Всяка клетка трябва да съдържа нула или една.
2. Не се допускат повече от две подобни номера до или под други.
3. Всеки ред и всяка колона трябва да съдържат равен брой нули и единици.
4. Всеки ред е уникален и всяка колона е уникална.
Всеки двоичен пъзел има само едно решение.