Заличаване на недостатъци

Замаскирайте дупките и пукнатините по скалите:

skali-Start

От изображението получете образеца отдолу. Използва се инструмента Clone Stamp, Добавяне на текст и прозрачност на слоя:

grebci-Start grebci-End

Коментари: