Успешно прилагам използването на Kahoot в час. Подходящо е както за компютърен кабинет, така и за работа със смартфони. Изисква интернет. Учениците се забавляват, като в това време упражняват понятия. Има състезателен елемент. В края на теста може да се изтегли файл с резултатите и да се види броя на верните и грешните отговори на всеки един участник.

Какво е необходимо за използването на тази образователна игра?

  • Трябва да имаме едно устройство, на което всички участници ще виждат въпросите. Това може да бъде обикновен настолен компютър или лаптоп. За по-добра видимост бихме могли да го свържем към по-голям екран – телевизор или проектор. / Т.е. ваш лаптоп+ мултимедия и екран/
  • Тъй като е състезателна игра, ни трябват поне още две устройства за поне двама участници. Тези устройства могат да бъдат – други компютри, таблети или смартфони./ Всеки ученик със GSM или таблет/
  • Третото необходимо условие е да имаме регистрация в Kahoot! На следния адрес: https://kahoot.com/ откъдето показваме и PIN-а за теста.
  • Трябва да имаме интернет.

Kahoot позволява вграждането на видео, текстово и аудио съдържание. Всяка анкета има уникален URL адрес, до който учениците имат достъп след регистрация с псевдоним или име. Всяка анкета разполага и с уникален код-номер.

Пускането на теста от учениците става на адрес: https://kahoot.it/, където трябва да въведат PIN-a на теста и свой никнейм.

Учениците четат въпроса на големия екран, а на своите устройства виждат само четири фигури в различни цветове, с които да отговорят с една от четирите опции за отговор.

След всяко отговаряне на въпрос се появява класация, която насърчава учениците да са по-добри или да запазят добри позиции. Възможността за задаване на време при създаването на теста допълнително добавя състезателност.

подробни указания за създаване на тест