Крайно разпространено е мнението че хакерите са пъпчиви пубертетчета които проникват в чужди системи през интернет, ползващи хитри вирусчета и тн. Това е глупост, която дразни много истинските хакери. Тези хора които проникват в чужди системи с цел да навредят, пишат вируси или троянски коне, пробиват софтуерни защити и т.н са кракери. 

Кракер произлиза от две английски думи: (CR)iminal h(ACKER) 
Тоест хакер престъпник. Повечето кракери нямат умственият капацитет и знанията на истинските хакери. 

Но какво е хакер тогава? 
Самата дума hacker произлиза от глагола ‘hack’, което най вече означава хитър начин да се промени даден съществуващ сорс код на някаква програма, така че тя да се подобри. Този термин се появява през 50-те и 60-те в Масачузетският Технически Институт (MIT), в средите на “Railroad ingeneers” и е означавал точно това: хитро подобрение на дадена система, което никой допреди това не е подозирал че може да се направи. Терминът по-късно преминава в средите на програмистите и системните администратори. 

Така че Хакер е най-вече програмист, системен администратор или инжинер който просто е много добър и не мисли по стандартния начин. Никога обаче няма да чуете от някой Хакер “аз съм велик хакер, направил съм това и това…”. Има неписано правило което гласи: Не си хакер, докато друг хакер не те нарече такъв. 

Много от известните хакери са професори, или работят в университети и не влизат в стереотипa на обществото за “хакер”, налаган най-вече от медиите и журналистите търсещи евтини сензацийки. 

Най-интересните неща в сферата на информационните технологии са измислени и направени от хакери (знайни и незнайни). Например интернет, Linux, Unix. 
Характерна черта на хакерите е, че програмират за удоволствие и предоставят резултатите в отворен вид (отворен код) за публично ползване, така че и други хора да могат да променят и надграждат програмите им. 

Някои известни хакери: 
Ричард Сталман – Създателят на ГНУ и Обществото за свободен софтуер. 
Линус Торвалдс – Създателят на операционната система ГНУ/Линукс. 
Денис Ричи, Кен Томпсън – създателите на Юникс и езикът за програмиране С 
Бярне Стоуструпп – Създателят на езикът С++ 
Тео де Рад – Създателят на операционната система OpenBSD 
Ерик Реймъндс – Написал е “Катедралата и Базарът” и фечмейл.

Ерик Рейманд за хакерството 

Виц:

Ричард Столман, Линус Торвалдс и Доналд Кнут в дискусия за това чие влияние върху компютърния свят е най-голямо. 

Столман: Господ ми каза, че съм написал най-добрия редактор в света! 
Торвалдс: Е, Господ ми каза, че съм направил най-добрата операционна система в света! 
Кнут: Чакайте, чакайте… никога не съм казвал такова нещо. 

Където Столман е авторът на GNU-проекта, Торвалдс е създателят на Linux, а Кнут просто е поставил основите на програмирането.