Какво е Frontend и Backend?

Web Frontend е термин, описващ частта на уеб приложение или уеб страница, която е видима за крайния потребител.

Включва използване на различни технологии: HTML, CSS, JavaScript или WYSIWYG редактори, CMS системи.

Програмистът на backend-a се грижи за сървърната част и може да включва разработване на езиците php, asp.net, asp.net mvc, C#, java и др. Включва и работата с база данни.

За илюстрация:

Коментари: