Съорганизатори ЦПО “Просперити”

В курса “Интерактивност в PowerPoint – мисията възможна” се изготвиха презентации за кръвоносната система, по английски език за В1 и 2-ри клас, преговорен урок по история за 10 клас, за Брюксел на френски език, за слънчевата система и почви и растителност – 4 клас, за сезоните в детската градина и за пирамида – 6 клас. С интерактивни бутони, менюта, собствен дизайн, тест.

В курса “Компютърна графика” разговаряха за цветове, дизайн и компютърна графика. Изработваха лога, визитки и брошури с конкретно предназначение. Курсистите изявиха своята креативност с голям ентусиазъм.

В последния пореден трети курс “Полезни приложения за учителя” изработихме електронен бележник, дневник, учихме различни формули, използвахме различни възможности на Excel, обобщавахме, правихме тест, оценявахме, използвахме функциите на Google Drive, изработихме анкета, споделяхме файлове.