Международен образователен проект „Въглеродни детективи Европа”. Планиране, изработване на компютърна система за здравословно хранене, оформяне на документация (2011)

организатори: Фондация „Тайм – Екопроекти“

Донор: Европейска Комисия – Програма Intelligent Energy

http://carbondetectiveseurope.org/CountryPage.aspx?intPageID=60&intCountryID=2

Изготвихме проект „Екологично хранене и околна среда”. Изработихме компютърна система с информация за здравословното хранене, биологичното земеделие, информационни видеа, тест. Системата съхранява събрани от учениците здравословни и екологични рецепти.

Рекламни материали – лого, брошури, плакати

Като национални победители представихме България на Европейско ниво в гр. Литомерице, Чехия.