Mеждународен проект „Щастие в Европа“ по програма Коменски.

Създаване, поддържа на сайта на проекта, обработка на дигиталната информация, оформяне на документация (2013-2015)

Участници- училища от Добрич(България), Аланя (Турция), Валенсбаек (Дания), Столценау (Германия), Валдеморио (Испания) и Дебрецен (Унгария).

Финална книжка:

ilovepdf_merged