Теми за напреднали

компютърна графика, програмиране, фотография

Заличаване на недостатъци

Замаскирайте дупките и пукнатините по скалите: От изображението получете образеца отдолу. Използва се инструмента Clone Stamp, Добавяне на текст и прозрачност на...

Коригиране на цветове в изображения

Цветово коригиране на изображения: Коригирайте най-светлата монета, след като я селектирате От началния файл+облаци: получете това: Използва се промяна на цветовете, изтриване на фона в далечината и поставянето на облаци, заместване на цвета на елементи. От изображението: получете...

Какво е Frontend и Backend?

Web Frontend е термин, описващ частта на уеб приложение или уеб страница, която е видима за крайния потребител. Включва използване на различни технологии: HTML, CSS, JavaScript или WYSIWYG редактори, CMS системи. Програмистът на backend-a се грижи за сървърната част и може да включва разработване на езиците php, asp.net, asp.net mvc, C#, java и др. Включва и работата с база данни. За...

Проекти по Информатика

Тази година си позволих да експериментирам с две неща в обучението по програмиране в 10 клас (така или иначе то ще се учи само още една година в ЗП, за тези, които не са профил). 1. Преминах към преподаване на C#. В C# доста лесно се правят графични приложения, а проблемът, който си мислех че ще има със средата(Visual Studio) бе преодолян с намиране на алтернативна лека програмка – Sharp Develop. 2. Вместо да изпитвам учениците с контролни, в които е ясно, че учениците няма как да направят всичко за 6 (защото предмета се изучава в два часа седмично само за един срок и се препуска през материала, без да има много време за осмисляне и упражняване), реших след темата цикли да пристъпим към работа по проекти. Имайки проблема, върху който трябва да работят, учениците търсят решение. Фокусират се само върху определения проект. Някои проекти бяха свързани с изчертаване на фигури – въведен брой, цвят, дебелина на линия с цикъл, а други трябваше да използват цикъл, за да генерират текст в ListBox. Всички имаха за задача да направят валидация на въведените стойности, да поставят коментари в текста, както и да оформят формите. Създадоха и документация на проектите си, като поставиха екранни снимки и кода на проекта в документ. Документите им са достъпни тук. От проведената анкета след приключване с проектите учениците споделят, че 52% не са проявявали интерес преди това към програмирането, а 32% са имали интерес преди това, но не са програмирали(останалите 16% са програмирали преди това). Процентите почти се обръщат – 48,5% са проявили интерес към програмирането по време на обучението, като към тях добавяме 13% които така или иначе...

Любими WordPress plugin-ки

Търсейки функционалност на сайтовете на Wordpress попаднах на следните станали ми любими plugin-и.

Adsense

Партньори:

Коментари: