Проекти по Информатика

Тази година си позволих да експериментирам с две неща в обучението по програмиране в 10 клас (така или иначе то ще се учи само още една година в ЗП, за тези, които не са профил).
1. Преминах към преподаване на C#. В C# доста лесно се правят графични приложения, а проблемът, който си мислех че ще има със средата(Visual Studio) бе преодолян с намиране на алтернативна лека програмка – Sharp Develop.

2. Вместо да изпитвам учениците с контролни, в които е ясно, че учениците няма как да направят всичко за 6 (защото предмета се изучава в два часа седмично само за един срок и се препуска през материала, без да има много време за осмисляне и упражняване), реших след темата цикли да пристъпим към работа по проекти. Имайки проблема, върху който трябва да работят, учениците търсят решение. Фокусират се само върху определения проект. Някои проекти бяха свързани с изчертаване на фигури – въведен брой, цвят, дебелина на линия с цикъл, а други трябваше да използват цикъл, за да генерират текст в ListBox. Всички имаха за задача да направят валидация на въведените стойности, да поставят коментари в текста, както и да оформят формите. Създадоха и документация на проектите си, като поставиха екранни снимки и кода на проекта в документ.

Документите им са достъпни тук.

От проведената анкета след приключване с проектите учениците споделят, че 52% не са проявявали интерес преди това към програмирането, а 32% са имали интерес преди това, но не са програмирали(останалите 16% са програмирали преди това). Процентите почти се обръщат – 48,5% са проявили интерес към програмирането по време на обучението, като към тях добавяме 13% които така или иначе програмират и сега. Останалите имат други интереси, макарче 26% от тях се справят(по мои наблюдения, не се знае какъв % от тези ученици няма да сменят посоката на обучението си по-късно). Най-голям % ученици посочват практическата работа в час и дори в най-голям % обясняване на практически задачи на дъска. 52% одобряват идеята за проект, а 29% също одобряват идеята, но не оценяват високо собствените си умения. 77.5% дават най-висока оценка за преминалото обучение по Информатика.

В експеримента участваха 10а, 10в, 10е клас в ЕГ “Гео Милев” Добрич

Коментари: