Награди грамоти звания

от 2014 г. ежегодно сертфикат за активен принос за Европейската седмица на програмирането като организатор на събития за кодиране отимето посланиците на Europe Code Week

от 2010 г. ежегодно с множество грамоти за ръководител на ученици с успешни участия в националаната олимпиада по ИТ и национални ИТ състезания

2022

 • 07.09.2022 сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert за 2022-2023 година

2019

 • Почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование – Красимир Вълчев, МОН, май 2019 Приз “Учител на годината” за 2019 – СБУ
2018
 • Благодарствена грамота за принос в създаването на учебно съдържание в Уча.се
 • 29.10.2018 Награда от министъра на образованието Красимир Вълчев – за създадени ресурси и съвместна работа с различни организации при организиране на събития за Европейскарта седмица на програмирането
2017
 • Грамота за принос в развитието на образованието в Община гр. Добрич
2016
 • 12-то издание на Конкурса за образователно- програмни продукти в категория Софтуерни продукти: Презентации в екип с Михаел Михалев
 • Трета награда за участие на IX конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности с разработка на тема: Развиване на творчество, креативност и естетичност в извънкласна форма по графичен дизайн”
 • Специална награда на 144. СОУ „Народни будители”, София на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2016”
2015
 • Грамота и специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Синдикат на българските учители
 • Почетна грамота за участие в общинска конференция „Иновативни подходи в работата на учителя“, община гр. Добрич
 • Грамота за участие и достойно представяне в писмената част на VIII конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, Международна фестивална програма „Приятели на България“, МОМН, Национален дворец на децата
 • CERTIFY from CodeWeek EU organisers – activity contributed to the success of EUROPE CODE WEEK 2015 by running s coding event

2014

 • Грамота и специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Синдикат на българските учители

2013

 • Грамота за принос в развитието на образованието в Добрич, Община Добрич

2011

 • Грамота за работата в международния образователен проект „Въглеродни детективи Европа“, Фондация „Тайм – Екопроекти

2003/2004

 • Конкурс „Училища за училищата“, организиран от МОН, института по Математика и Информатика към БАН и сп. „Математика и Информатика“ в направление предучилищно и начално образование – поощрителна награда за изработка на игра на VisualBasic 6.