от 2014 г. ежегодно сертфикат за активен принос за Европейската седмица на програмирането като организатор на събития за кодиране отимето посланиците на Europe Code Week

от 2010 г. ежегодно с множество грамоти за ръководител на ученици с успешни участия в националаната олимпиада по ИТ и национални ИТ състезания

2023

сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert за 2023-2024 година

2022

 • сертифициран Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert за 2022-2023 година

2019

 • Почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование – Красимир Вълчев, МОН, май 2019 Приз “Учител на годината” за 2019 – СБУ

2018

 • Благодарствена грамота за принос в създаването на учебно съдържание в Уча.се
 • 29.10.2018 Награда от министъра на образованието Красимир Вълчев – за създадени ресурси и съвместна работа с различни организации при организиране на събития за Европейскарта седмица на програмирането

2017

 • Грамота за принос в развитието на образованието в Община гр. Добрич

2016

 • 12-то издание на Конкурса за образователно- програмни продукти в категория Софтуерни продукти: Презентации в екип с Михаел Михалев
 • Трета награда за участие на IX конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности с разработка на тема: Развиване на творчество, креативност и естетичност в извънкласна форма по графичен дизайн”
 • Специална награда на 144. СОУ „Народни будители”, София на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2016”

2015

 • Грамота и специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Синдикат на българските учители
 • Почетна грамота за участие в общинска конференция „Иновативни подходи в работата на учителя“, община гр. Добрич
 • Грамота за участие и достойно представяне в писмената част на VIII конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, Международна фестивална програма „Приятели на България“, МОМН, Национален дворец на децата
 • CERTIFY from CodeWeek EU organisers – activity contributed to the success of EUROPE CODE WEEK 2015 by running s coding event

2014

 • Грамота и специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Синдикат на българските учители

2013

 • Грамота за принос в развитието на образованието в Добрич, Община Добрич

2011

 • Грамота за работата в международния образователен проект „Въглеродни детективи Европа“, Фондация „Тайм – Екопроекти

2003/2004

 • Конкурс „Училища за училищата“, организиран от МОН, института по Математика и Информатика към БАН и сп. „Математика и Информатика“ в направление предучилищно и начално образование – поощрителна награда за изработка на игра на VisualBasic 6.