Магистър по Математика и Информатика от ПУ”Паисий Хилендарски”. Две специализации в областта на информатиката и ИТ, последната във ФМИ на СУ през 2016 г., съобразена с най-актуалните програми. Притежава I ПКС.

Педагогически опит

С над 20 години педагогически стаж по Информатика и ИТ предимно в ЕГ „Гео Милев“ Добрич. Периодично и преподавател по математика.

Признание за работата

Притежава приза Учител на годината през 2019 г, почетното национално отличие Неофит Рилски. Награда от министъра на образованието и посещение в Брюксел за организиране на събития за Европейската седмица на програмирането. Два пъти награждавана за принос в образованието на Добрич. С много специализирани публикации, участия и награди от национални и международни конкурси и семинари. Почетен член на сдружение „Аз мога тук и сега“ – организатор на състезания и академии за Програмиране, визуални изкуства и ИТ за ученици. Много възпитаници са с награди от национални състезания и олимпиади.

Сътрудничество с организации

Част от екип, като редактор на учебник за 8 клас по новата учебна програма, както и рецензент на учебник за 10 клас и съавтор на учебник по Модул 2 за 11 клас, Модул 3 и 4 за 12 клас профилирана подготовка на изд. Клет. Работи съвместно с организации и фондации като SapLab, ФРГИ, Национална дигитална коалиция, Иновации и консултиране, община Добрич, училищни настоятелства, Младежки център Добрич, по проекти и различни инициативи. Трикратен лектор на Softuni Basic ниво за Добрич. От 2018 г. част от екипа за учебно съдържание на Уча.се. От 2017 г. е ментор на ученици за роботика по национален проект “Роботика за България” към SapLab. От 2020 г.  ръководител на ученическа школа “Разработка на игри” към фондация Telerik Academy School, а от 2021 г. и на школа „Уеб програмиране“. От 2022 г. лектор към различни организации одобрени от МОМН за обучения на учители.

Други инициативи през годините

Инициатор и ръководител на лятна детска школа по програмиране и обучителни практикуми за учители към ДМОМ, НТС и Просперити, обучения на придобиващи професионална правоспособност по ИКТ в обучението и работа в дигитална среда, нееднократно – учител-наставник по ИТ. Работила по много национални и международни проекти.