Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате вашата информация.

Ако законодателството за защита на данните в Европейския съюз или Обединеното кралство е приложимо за обработването на информацията ви, можете да прегледате секцията „Европейски изисквания“ по-долу, за да научите повече за правата си и за спазването на съответното законодателство от страна на Google.