2021
 • Онлайн обучение на Fullbright и асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) “Медийна грамотност в класната стая”
 • Онлайн обучение „Бъди в час“
 • Участие в мобилност по програма „Иновации в действие“
 • Обучение за преподавател към програма “Уеб програмиране” , Училищна Телерик Академия
 • обучение “Microsoft STEM Lessons & Hands-On Activities” Стопански факултет към СУ
2020
 • Photoshop for Beginners, Marth 2020, Softuni
 • Обучение за преподавател към програма “Разработка на игри” , Училищна Телерик Академия
2019

Обучения по STEM към Microsoft:

 • Educator Community Influencer – 5.12.2019, Microfost
 • Educator Community Contributor – 5.12.2019, Microsoft

Обучения към Softuni:

 • Marketing Fundamentals – September 2019, Softuni
 • Content Marketing – October 2019, Softuni
 • Teachers of the future – June 2019, Softuni

Други:

 • Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom – Фондация “Образование 5.0” – 22.06.2019
2018
 • Курс по Английски език – ниво В1 по европейска рамка
 • Erasmus+ Integrating ICT and new technologies into teaching and education – 10 дневно обучение в Болоня Италия
 • WordPress basics for teachers – September 2018 – Отличен 6
2017
 • Успешно преминат онлайн курс “Състезателно програмиране за преподаватели II”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita
 • Programming Basics на Softuni – 6.00
 • Управление на промяната в училище – към ДМОМ ВУМ Добрич
 • Онлайн едночасови дейности по професионално развитие на теми: When Tech and Pedagogy Collide, Brain Friendly Learning That Works
 • Компетентностите на учителите по природни, инженерни и математически науки и ролята на изследователския подход в обучението по тези науки – ФМИ СУ”Св. Климент Охридски”
2016
 • 25.11.2016 – курс “Осигуряване на безопасна и сигурна среда за работа с ученици в интернет” в Интегрален университетски център за електронно обучение към СУ
 • 06.11.2016 – курс на openSAP Роботика с Lego Mindstorms, инструктор: Марин Шаламанов
 • 29.09.2016 – Prepare to Teach Creative Coding Through Games and Apps, Education.microsoft.com
 • 16.03.2016 – Успешно преминат онлайн курс “Geogebra за преподаватели” с курсова работа на тема: “Питагорова теорема”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita
 • Успешно преминат онлайн курс “Състезателно програмиране”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita
2015

27.10.2015 г. Придобита II ПКС
ШУ „Епископ Константин Преславски“
ДПКУ – Варна
дипломна работа: Педагогическо изследване на използването на образователен програмен продукт за упражнения в часовете по Информатика 9 клас

4-9.10.2015 г., ЦЕРН Женева Швейцария, квалификация на учители-инженери

2014
 • 29.08-05.09.2014 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин

10679854_732410093463123_7680484607261396330_o

 • Еднодневен семинар Drupal България – Варна 15.06.2014г.

10383491_825996244078907_6831513648599818858_n

 • 09-13.06.2014 г. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците, МОМН, проект „Квалификация на педагогическите специалисти“
2013
 • 03.12.2013 г. Придобита III ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна дипломна работа: Образователен програмен продукт за упражнения в часовете по Информатика 9 клас
 • 01.12.2011 г. – 09.11.2013 г. Професионално педагогическа специализация Съвременни дидактически технологии в обучението по информатика ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
 • 02-04.09.2013 г. I майсторски клас „Мениджърска компетентност в урока и училището/ детската градина“ Департамент за модерни обучителни методи при ВУМК – Албена

1240616_678495578828975_1720508447_n

 • 20-27.08.2013 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин екипът ни “Скорпион” продължи с още два отбора за последен етап и финишира на второ място
2012
 • 26.08-02.09.2012 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин
 Екипът ни бе поощрен с парична награда.
2011
 • 16.03.2011 г. Обучение по дигитална компетентност на тема Онлайн социални умения по проект „ИКТ в образованието“ МОМН, Интерактивно обучение за учители Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • 16.03.2011 г. Обучение по ключова компетентност на тема Онлайн курс по английски език по проект „ИКТ в образованието“ МОМН,Интерактивно обучение за учители Кабината БГ ООД
2010
 • 06-07.11.2010 г. Курс на тема „Уеб програмиране“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна, 20 часа
 • 27.05.2010 г. Обучение по програмата MicrosoftLive@Еdu за създаване на уеб сайт MicrosoftLive@Еdu
2009
 • 09.11.2009 г. Придобита IV ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
 • 25-26.04.2009 г. Курс на тема „Интерактивни компютърни презентации“ Дружество по ЗЗД Обучение Русе, 16 часа
2003
 • 11.11.2003 г. Придобита V ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
2002
 • 01-02.04.2002 г. курс на тема „Разработване на Web страници“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна, 20 часа
1991-1996 ПУ Паисий Хилендарски
дипломна работа: “Компютърна система за изследване на антифосфолипиден синдром при болни от СЛЕ” отличен успех

1987-1991 ПМГ Добрич - Математика
отличен успех

Коментари: