Накратко за мен:

Образование и квалификация

Магистър по Математика и Информатика от ПУ”Паисий Хилендарски”, с две специализации в областта на информатиката и ИТ, като последната във ФМИ на СУ през 2016 г., съобразена с най-актуалните, предстоящи програми. Следя новостите и тенденциите в технологиите.

Педагогически опит

С над 20 години педагогически стаж по Информатика и ИТ в ЕГ „Гео Милев“, а от 2015 до 2021 в ЧПГТП „Райко Цoнчев“ – в профилите по ИТ и Софтуерни и хардуерни науки. Периодично и прподавател по математика.

Признание за работата

Работи по много национални и международни проекти, притежава приза Учител на годината през 2019 г, почетното национално отличие Неофит Рилски, награда от министъра на образованието и посещение в Брюксел за организиране на събития за Европейската седмица на програмирането. Два пъти награждавана за принос в образованието на Добрич. С много специализирани публикации, участия и награди от национални и международни конкурси и семинари. Почетен член на сдружение „Аз мога тук и сега“ – организатор на състезания и академии за Програмиране, визуални изкуства и ИТ за ученици. Много възпитаници са с награди от национални състезания и олимпиади.

Сътрудничество с организации

Част от екип, като редактор на учебник за 8 клас по новата учебна програма, както и рецензент на учебник за 10 клас и съавтор на учебник по Модул 2 за 11 клас, Модул 3 и 4 за 12 клас профилирана подготовка изд. Клет. Работи съвместно с организации и фондации като SapLab, ФРГИ, Национална дигитална коалиция, Иновации и консултиране, община Добрич, училищни настоятелства, Младежки център Добрич по проекти и различни инициативи. Трикратен лектор на Softuni Basic ниво за Добрич. От 2018 г. част от екипа за учебно съдържание на Уча.се. В последните години се занимава със свои ученици и с роботика по национален проект “Роботика за България” към SapLab. От 2020 г.  ръководител на ученическа школа “Разработка на игри” към фондация Telerik Academy School.

Други инициативи

Инициирала и ръководила лятна детска школа по програмиране и обучителни практикуми за учители към ДМОМ, НТС и Просперити, както и обучения на придобиващи професионална правоспособност по ИКТ в образованието, нееднократно – учител-наставник по ИТ.

Квалификации

Образованиe, квалификации

Конференции и награди

Участия и отличия

Публикации

Публикации

Насам-натам

Пътеписи и снимки

За контакти

7 + 2 =

Коментари: