Практикуми за учители 06-07.2016 г.

Във Висше училище по мениджмънт, Департамент за модерни обучителни методи Добрич проведохме два практикума за учители на теми: Интерактивни презентации и Онлайн инструменти за създаване на електронни уроци. Практикумите се проведоха в периода 25-26.06.2016 г. и  02-03.07.2016 г.

page3

Коментари:

Skills

Posted on

април 2, 2017