2016

РАЗВИВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА САЙТ – сборник за креативни методи в образованието

ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В УЕБ ДИЗАЙНА – ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИТ – ДИУУ София

РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВО, КРЕАТИВНОСТ И ЕСТЕТИЧНОСТ В ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – трети международен конкурс “Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”

2015

ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ – СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ – 1-5.09.2015 г., СОК “Камчия”, втори национален семинар “Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”

2014
  •  Образователен програмен продукт за упражнение в часовете за ЗП по информатика в 9 клас, годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен
  • Офлайн интерактивната мултимедия в часа по Информатика, годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен
2013

▪ Виртуална комуникация с постмодерния ученик , годишник на ВУМК том VI научно и научно-приложно творчество, Добрич

Криейтив Комънс договор
Произведението Образователен програмен продукт за упражнение за 9 клас по Информатика създадено от Мария кирилова ползва Криейтив Комънс Признание 4.0 International договор.

Коментари: