В рамките на три седмици в ТО на НТС се проведоха ИТ курсове с различна насоченост и аудитория.

Идеята възникна още през учебната година с цел да бъдат обучени ученици и учители в най- интересните и необходими области от информационните технологии. За лектори бяха привлечени ученици – стажанти на ТО на НТС гр. Добрич.

За трите курса са сформирани Фейсбук групи, които осигуряват контакт между участниците и лекторите и в бъдеще. Там се предоставят материалите, използвани по време на обучението им. Идеята е щом има желание и интерес, обучението да не спира до тук.