2019

Част от национална селектирана група – посещение в Брюксел, среща с еврокомисар Мария Габриел във връзка с европейската седмица на програмирането.


2017

  • Участие с доклад за проект Успех в ЕГ на деня на отворените врати на Общински информационен център Добрич.

  • Участие в работен семинар по проект Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe), програма Erasmus+

  • Участие като лектор в събитието Global Dobrich на тема образование и ИТ 24.09.2017

 

2016

  • Участие на VI научно-образователен форум “Модернизация на образованието” с доклад “Въведение и тенденции в Web дизайна – част от съвременното обучение по предмета ИТ” и представяне на презентация – наградена на XII издание на конкурса за образователно-програмни продукти

2015

  • 1-5.09.2015 г., СОК “Камчия”, втори национален семинар “Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”, участник

  • 04.2015 г., Добрич – общинска конференция „Иновативни подходи в работата на учителя“, представящ

2014

  • 04.2014 г., Варна – националната конференция на проект “Успех”, участник

  • 20-22.11.2014 г., Шумен – научната конференция МАТЕХХ, участник с два доклада

2013

  • 13.06.2013 г., Кранево – областна конференция на проект Успех – победител след тайно гласуване