Ако не желаете да учите, никой не може да ви помогне. 
Ако сте готови да научите, никой не може да ви спре.

2024

 • Най-новите информационни технологии в процеса на обучение, Просвета, 16.06.2024, 1 кв. кредит
 • Медийна грамотност и проверка на факти в класната стая, prepodavame.bg, 14.05.2024, уебинар
 • ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ЕРАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, prepodavame.bg, 25.04.2024, асинхронен видеокурс
 • Изкуственият интелект в образованието на бъдещето, Sindeo, 25.04.2024, асинхронен видеокурс
 • STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects, European Schoolnet Academy, 26-03.04.2024,25 часа
 • mozaLearn ICT уебсеминар „Рецепти за успешни дигитални уроци от кухнята на MozaBook“ 25.02.2024
 • ГИС в училище 19.03.2024, ESRI Bulgaria, уебинар
 • Обучител по Дигитални компетентности по европейска рамка -базово и средно ниво от февруари 2024
 • „Иновативни образователни технологии“ по нац. програма „Дигитална квалификация“ 15.01.2024г., СУ „Климент Охридски“, 2 кв. кредита

2023

 • EDU DAY Традициите на бъдещето – 24.03.23, еднодневен семинар в София

Онлайн:

 • 18.03-19.04.23 „STREAM урокът в съвременното обучение – предизвикателства и практически насоки“, Просвета – София АД, 1 кв. кредит
 • „Скриптов език за програмиране Python в 7. клас. Методически решения в обучението по компютърно моделиране“, 14-15.06.23, изд. Домино, 1 кв. кредит
 • Дългосрочни и ефективни STEM решения „Град на бъдещето“ – образователен комплект за STEM проекти, 11.07.2023г., изд. Клет
 • Как да създавам интегрирани уроци? – 21.10.23, Уча.се, 1 кв. кредит
 • Обучител по теми свързани с използване на Дигиталната раница и създаване на учебно съдържание с Mozabook през 10-12.2023

2022

 • 18.02.2022 обучение към СБУ „Моето първо работно място“
 • 6-8.06.2022 Обучение по проект ОУД „Програмиране на скриптов текстов език – Python, JavaScript и др.“, 3 кв. кредита
 • 2.07.2022 Обучение към РААБЕ

Онлайн:

 • „eTwinning за успешно международно сътрудничество – обучение за напреднали“, 6 акад. часа, 14-15.03.2022, Център за развитие на човешките ресурси
 • „Междусекторна среща „Our Green Planet“ – добри практики „Еразъм+“ и eTwinning“, 18.03.22, 20.03.22, Център за развитие на човешките ресурси
 • „Minecraft Learn Educator Center – Minecraft Edition Edition: Teacher Academy“ – 24.03.2022, 2 учебни часа, Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“
 • „Сертифициране на учители за Microsoft Innovative Educator Expert“, 09.06.2022, 2 учебни часа, Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

2021

 • Онлайн обучение на Fullbright и асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) “Медийна грамотност в класната стая”
 • Онлайн обучение „Бъди в час“
 • Участие в мобилност по програма „Иновации в действие“
 • Обучение за преподавател към програма “Уеб програмиране” , Училищна Телерик Академия
 • обучение “Microsoft STEM Lessons & Hands-On Activities” Стопански факултет към СУ

Онлайн:

 • “Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми” – участие в обучение и успешно издържан тест, 10.21, ПСИТ ООД България – квалификационен курс
 • Microsoft STEM Lessons & Hands-On Activities – 3-4.09.21, Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, 8 учебни часа

2020

 • Photoshop for Beginners, Marth 2020, Softuni
 • Обучение за преподавател към програма “Разработка на игри” , Училищна Телерик Академия

2019

Обучения по STEM към Microsoft:

 • Educator Community Influencer – 5.12.2019, Microfost
 • Educator Community Contributor – 5.12.2019, Microsoft

Обучения към Softuni:

 • Marketing Fundamentals – September 2019, Softuni
 • Content Marketing – October 2019, Softuni
 • Teachers of the future – June 2019, Softuni

Други:

 • Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom – Фондация “Образование 5.0” – 22.06.2019

2018

 • Курс по Английски език – ниво В1 по европейска рамка
 • Erasmus+ Integrating ICT and new technologies into teaching and education – 10 дневно обучение в Болоня Италия
 • WordPress basics for teachers – September 2018 – Отличен 6

2017

 • Успешно преминат онлайн курс “Състезателно програмиране за преподаватели II”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita
 • Programming Basics на Softuni – 6.00
 • Управление на промяната в училище – към ДМОМ ВУМ Добрич
 • Онлайн едночасови дейности по професионално развитие на теми: When Tech and Pedagogy Collide, Brain Friendly Learning That Works
 • Компетентностите на учителите по природни, инженерни и математически науки и ролята на изследователския подход в обучението по тези науки – ФМИ СУ”Св. Климент Охридски”

2016

 • 25.11.2016 – курс “Осигуряване на безопасна и сигурна среда за работа с ученици в интернет” в Интегрален университетски център за електронно обучение към СУ
 • 06.11.2016 – курс на openSAP Роботика с Lego Mindstorms, инструктор: Марин Шаламанов
 • 29.09.2016 – Prepare to Teach Creative Coding Through Games and Apps, Education.microsoft.com
 • 16.03.2016 – Успешно преминат онлайн курс “Geogebra за преподаватели” с курсова работа на тема: “Питагорова теорема”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita
 • Успешно преминат онлайн курс “Състезателно програмиране”, организиран от института по математика и информатика при БАН и vivacognita

2015

 • 27.10.2015 г. Придобита II ПКС
  ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
 • дипломна работа: Педагогическо изследване на използването на образователен програмен продукт за упражнения в часовете по Информатика 9 клас
 • 4-9.10.2015 г., ЦЕРН Женева Швейцария, квалификация на учители-инженери

2014

 • 29.08-05.09.2014 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин
 • Еднодневен семинар Drupal България – Варна 15.06.2014г.
 • 09-13.06.2014 г. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците, МОМН, проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

2013

 • 03.12.2013 г. Придобита III ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна дипломна работа: Образователен програмен продукт за упражнения в часовете по Информатика 9 клас
 • 01.12.2011 г. – 09.11.2013 г. Професионално педагогическа специализация Съвременни дидактически технологии в обучението по информатика ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
 • 02-04.09.2013 г. I майсторски клас „Мениджърска компетентност в урока и училището/ детската градина“ Департамент за модерни обучителни методи при ВУМК – Албена
 • 20-27.08.2013 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин екипът ни “Скорпион” продължи с още два отбора за последен етап и финишира на второ място

2012

 • 26.08-02.09.2012 г. Super лятна академия „Аз мога тук и сега“ по ИТ и визуални изкуства, Девин. Екипът бе поощрен с парична награда.

2011

 • 16.03.2011 г. Обучение по дигитална компетентност на тема Онлайн социални умения по проект „ИКТ в образованието“ МОМН, Интерактивно обучение за учители Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • 16.03.2011 г. Обучение по ключова компетентност на тема Онлайн курс по английски език по проект „ИКТ в образованието“ МОМН,Интерактивно обучение за учители Кабината БГ ООД

2010

 • 06-07.11.2010 г. Курс на тема „Уеб програмиране“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна, 20 часа
 • 27.05.2010 г. Обучение по програмата MicrosoftLive@Еdu за създаване на уеб сайт MicrosoftLive@Еdu

2009

 • 09.11.2009 г. Придобита IV ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна
 • 25-26.04.2009 г. Курс на тема „Интерактивни компютърни презентации“ Дружество по ЗЗД Обучение Русе, 16 часа

2003

 • 11.11.2003 г. Придобита V ПКС ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна

2002

 • 01-02.04.2002 г. курс на тема „Разработване на Web страници“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДПКУ – Варна, 20 часа